Sběratelství

Co to vlastně je?
Jedná se o hobby, jehož cílem je získávání daných předmětů v několika variantách a uchovávání ve sbírce. Ty bývají většinou chloubou majtele. Pokud nemáte představu o tom, co by se tak mohlo sbírat, pak se jedná například o kamínky, známky, samolepky, modely letadel apod. Mnoho sbírek v dávné historii byly základem pro vznik muzeí.
duhové kuličky
V dávných dobách se nejčastěji sbíraly relikvie, kůže, vycpaná zvířata, paroží apod. Ještě před pár lety bylo velmi moderní sbírání samolepek. Já osobně měla několik alb a samolepky, které
v nich byly nalepeny, jsem ráda vyměňovala se svými kamarády za jiné. V této době je moderní sběr vinylových desek a do popředí se opět vrací komiksy, jelikož stále oslovují jak mladé tak i starší generace. Sbírají se dokonce i pasy. Samozřejmě jsou neplatné, ale je těžké rozeznat sběratele od toho, kdo je chce využít na nekalé úmysly.
sovětský svaz
Může se ale také stát, že vášeň sbíraní přeroste až v chorobu, která se nazývá Diogenův syndrom.
Existuje nespočetně mnoho sběratelských klubů. Je jich několik po celém světě a někdy
se sdružují do svazů. Právě ten filatelistický (sběr známek) je nejznámější.
Existují ale také obory, které se zabývají sběrem pohlednic, samolepek, mincí apod.
Mnoho sběratelů se rádo zúčastňuje různých vernisáží, burz, výměnných setkání apod.
Organizace či spolky mohou dokonce vydávat své vlastní časopisy, mohou mít webové stránky atd.
Na internetu naleznete mnoho webových stránek, kde se dokonce můžete zkontaktovat s lidmi, kteří také rádi některé věci ze svých sbírek vyměnují a třeba něco vymění právě s vámi.
samolepky na dveřích
Známí sběratelé
Za známé sběratele je považován například Francesco Angeloni, který se zabýval sběrem mincí, knih, maleb atd. nebo Alfred Bruyas (sběr obrazů).
Pokud i vy něco sbíráte, pak je to jenom dobře, ale nezapomeňte, všeho s mírou