Využití trendu v technické analýze

Myšlenka trendu je dost možná jedním z nejdůležitějších konceptů technické analýzy. Jeho význam se ani v oblasti financí příliš neliší od obecné definice, není to totiž skutečně nic víc, než hlavní směr, kterým se trh ubírá.
podnikatel a analýzy
Trendy se nedají vždy snadno rozpoznat, protože ceny se téměř nikdy nepohybují v rovných čarách.  Mají však tendenci zůstávat v sériích vysokých a nízkých čísel. V technické analýze představuje trend právě celkový směr těchto pohybů. Rostoucí trend je definován sérií stoupajících skoků, zatímco klesající trend se skládá z nižších minim a maxim.
Mezi další typy trendů patří boční či horizontální trendy. Ty se objevují, když je pohyb ve vrcholech minimální. Pokud byste to chtěli pochopit technicky, dá se říci, že boční trend je vlastně absence definovatelného trendu v jakémkoliv směru.
grafy kurzů
Trendy mohou být také klasifikované podle délky svého trvání. Většina investorů je dělí do tří kategorií – krátkodobé, středně dlouhého trvání  dlouhodobé. Dlouhodobé trendy se objevují v časovém úseku delším než jeden rok, středně dlouhé se pohybují v délce okolo 3 měsíců a krátkodobé v úseku kratším než jeden měsíc. Dlouhodobé trendy se mohou skládat z více středních a krátkodobých.
Když analyzujeme trend, je důležité, aby byl graf co nejlépe zkonstruován a odrážel typ trendu. Denní či týdenní grafy jsou nejlepší pro rozpoznání dlouhodobých trendů, zatímco minutové či hodinové pro identifikaci krátkodobých. Je rovněž podstatné vědět, že v dlouhodobé trendy je mnohem větší zodpovědnost, než v krátkodobých.
obchodní analýza
Trendline je jednoduchá technika práce s grafem, při které je do grafu přidána čára reprezentující trend na trhu. Zakreslení trendline je jednoduché – přidáte do grafu rovnou čáru, která spojuje nejvyšší body a následně druhou, která spojuje nejnižší. Tyto linie se využívají k usměrnění nestálého grafu a lepšímu zobrazení toho, kam cena směřuje, stejně jako k identifikaci support (spodní hranice, pod kterou už obchodníci nechtějí prodávat) a resistance (horní hranice, nad kterou už nechtějí kupovat). V liniích support dochází místy k náhlému postupu, zatímco v resistance k náhlému poklesu. Síla těchto hranic je determinována počtem odklonů od trendline.