Čechů neplatících včas dluhy je méně

·        Podíl lidí, kteří včas neplatí svoje dluhy je čím dál méně. Tento stav se začal snižovat od roku 2008. Informovalo o tom sdružení registru dlužníků, Které svým členům umožňuje přístup k informacím o klientech s potížemi se splácením svých závazků.
kapsy bez peněz
·        Klesá počet osob v prodlení se splácením v nejrizikovějších krajích, jako v Ústeckém a Karlovarském nejvíce. V Karlovarském kraji zaznamenali ve druhém čtvrtletí roku nejrychlejší snížení podílu osob se závazkem po splatnosti zapsaných v negativním registru.
·        Na konci roku 2014 mělo záznam v registru dlužníků 13,95 procent dospělých občanů v kraji. V Královéhradeckém kraji zůstal počet dlužníků na úrovni prvního čtvrtletí. Nárůst podílu zadlužených lidí nastal pouze v Moravskoslezském kraji.
peněženka a svinovací metr
·        K pozitivnímu vývoji a přístupu dlužníků, přispívá podle registru dlužníků významnou měrou nová legislativa v oblasti ochrany spotřebitele. Od června roku 2016 umožňuje zákon o ochraně spotřebitele zařadit členským společnostem informace do negativního registru i bez souhlasu jejich klienta. Zlepšují se tak možnosti členských společností sdílet při dodržení přesně stanovených zákonných pravidel informace o klientech. Ti většinou nebývají schopni jinde dostát svým závazkům a včas splácet svoje dluhy.
·        Nový zákon dává povinnost poskytovatelům úvěru prověřit dostatečně schopnost žadatele splácet dluh. Členové registru dlužníků mají přístup k informacím o klientech, kteří mají potíže se splácením svých závazků. Potom také k databázi odcizených a neplatných dokladů a k insolvencím. Informace je v registru uchována až tři roky. Data se shromažďují pouze se souhlasem zákazníků.
kasa s klíčkem
·        V registru dlužníků bylo ke konci června 2017 640 000 osob s problémem splácení svých závazků. Mezi členy patří 13 bank a stavebních spořitelen, 25 nebankovních společností, 11 telekomunikačních operátorů, 4 distributoři energií, dva poskytovatelé jednoduchých půjček a dva obchodní řetězce.